Valper planlegges våren 2021

18. feb, 2020

14-15 februar var det NKK utstilling her i Bø.

 

12. feb, 2020

NVCH NJ(SCH)CH NORDJV-18 NORDV-18 Bøjentan`s Delta

er parret med 

N SE VCH N SE J(SCH) CH Skorgebos Exon

Valper