Kalla sitt første slipp på  påkjørt rådyr. Sporet kvelden før, uten å komme innpå. Valgte å avslutte og vente på dagslys. 

Etter et stykke sporing, går dyret ut fra sårleie. Jeg ser et ben slenger og slipper Kalla. Etter litt hører jeg hun får stoppet det. Går mot de og ser de er bevegelse igjen, kommer rett mot meg og jeg får avsluttet dyret lidelse.